เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Iwate University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Iwate University

วันที่:

26 กรกฎาคม 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak
Prof.Dr.Akira Iwabuchi

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
12 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1695

แบ่งปัน