เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ University College London Royal Free Campus

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับUniversity College London Royal Free Campus

วันที่:

23 กุมภาพันธ์ 2544

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สหราชอาณาจักร

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Piya Netrawichien
Professor K Michael Spyer

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
30 กันยายน 2563

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
380

แบ่งปัน