เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Ningbo University School of Medicine

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับNingbo University School of Medicine

วันที่:

29 ตุลาคม 2544

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Piya Netrawichien
Prof. Zhang Soujiang

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
1 ตุลาคม 2563

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
417

แบ่งปัน