เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Kobe Pharmaceutical University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับKobe Pharmaceutical University

วันที่:

3 มีนาคม 2548

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Dr. Supot Wudhikarn
Prof. Mitsutomo Tsuhako

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
23 ตุลาคม 2562

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
192

แบ่งปัน