เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Kobe University, Graduate School of Medicine and School of Medicine

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Kobe University, Graduate School of Medicine and School of Medicine

วันที่:

21 กันยายน 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Watana Navacharoen
Professor Matozaki Takashi

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
31 ตุลาคม 2563

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
420

แบ่งปัน