เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่กับ The University of Manchester

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่กับ The University of Manchester

วันที่:

16 พฤศจิกายน 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สหราชอาณาจักร

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Watana Navacharoen
Professor Jane Worthington

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
5 มีนาคม 2564

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
494

แบ่งปัน