เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University

วันที่:

4 มกราคม 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Watana Navacharoen
Mr. Masatoshi Yamada

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 พฤษภาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1593

แบ่งปัน