เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมืองโอรินด้า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เทศบาลเมืองลำพูนกับเมือง โอรินด้า มลรัฐแคลิปอร์เนีย

วันที่:

สถานะ:

ระดับกิจกรรม:

เทศบาล

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

ลำพูน

ประเทศคู่ลงนาม:

สหรัฐอเมริกา

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:


Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
6 เมษายน 2563

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
273

แบ่งปัน