เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ต้อนรับคณะองค์กรวิชาการเยอรมันหรือ จีไอแซด (GIZ)

วันที่: 20 มกราคม 2560

คณะจากองค์กรวิชาการเยอรมันหรือ จีไอแซด (GIZ) พร้อมทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการ GIZ Urban Nexus และเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑4.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
19 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1468

แบ่งปัน