เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

42 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย

วันที่: 21 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจว

เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องด้วยปี 2560 เป็นปีครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
19 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1288

แบ่งปัน