เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับมหานครฉงชิ่ง

วันที่: 1 เมษายน 2558 - 1 พฤษภาคม 2558

เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือเชิญนายชวี จิ้งเย่อ ประธานที่ปรึกษาทางการเมืองมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เทียบเท่าระดับรัฐมนตรี) และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับมหานครฉงชิ่ง

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
30 มิถุนายน 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
886

แบ่งปัน