เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้อำนวยการแผนกงานการต่างประเทศฮอกไกโด เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 - 29 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ Mr. Ken-ichi Homma ผู้อำนวยการแผนกงานการต่างประเทศจังหวัดฮอกไกโดพร้อมคณะ ได้เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
5 ธันวาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1046

แบ่งปัน