เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ต้อนรับคณะตัวแทนจากจังหวัดฮอกไกโด 

วันที่: 26 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมงานเลี้ยงกระชับมิตรภาพเชียงใหม่ – ฮอกไกโด พร้อมกล่าวต้อนรับคณะตัวแทนจากจังหวัดฮอกไกโด หอการค้าจังหวัดฮอกไกโด รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว เพื่อกระชับมิตรภาพ และพัฒนา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
17 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1357

แบ่งปัน