เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะนักธุรกิจจากสมาคมการท่องเที่ยวโรงแรม แห่งนครเฉิงตู เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำคณะนักธุรกิจจากสมาคมการท่องเที่ยวโรงแรม แห่งนครเฉิงตูเข้าเยี่ยมคารวะนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมหารือแนวทาง การสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
16 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
828

แบ่งปัน