เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยและคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยียนและกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส กับจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
811

แบ่งปัน