เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการขยายการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นภาคเหนือ

วันที่: 7 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:00 - 11:45 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชย์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการในวาระดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมกันนี้ ยังได้ถือโอกาสหารือข้อราชการร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ     การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจน การพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตากับจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการขยายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้เชิงลึก    การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และการศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
295

แบ่งปัน