เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียปะจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:30 - 11:50 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 11.30 น. นายอลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และหารือแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นในประเด็นสำคัญ เพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ รวมทั้งประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดสรรวัคซีน COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติและดูแลชาวออสเตรเลียที่พำนักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
8 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
363

แบ่งปัน