เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ  เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่  มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมคณะ  เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ  ได้แก่  สภาพการณ์เศรษฐกิจชุมชน  การดำเนินงานด้านตรวจคนเข้าเมือง  ชุมชนชาวฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงใหม่  ระบบขนส่งมวลชน  ผลกระทบจากโรคโควิด-19 การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ปัญหามลพิษทางอากาศ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุดมการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่และสถาบันของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และแนวทางการร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่นๆ    ทั้งนี้  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และหวังว่าจะได้มีโอกาสในการร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
28 พฤษภาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
867

แบ่งปัน