เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายอู๋ จื่ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ มอบเครื่องฟอกอากาศ  ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 19 มกราคม 2565 เวลา: 15:00 - 15:00 น. ณ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15:00น. นายอู๋ จื่ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่พร้อมคณะ นำเครื่องฟอกอากาศจำนวน 70 เครื่องมอบให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 

     ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และความคืบหน้าการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลยูนนาน มณฑลไห่หนาน และนครกวางโจวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งมอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
192

แบ่งปัน