เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมยินดีร่วมกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด และให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับรับมือสาธารณภัย

วันที่: 25 พฤษภาคม 2565 เวลา: 11:00 - 11:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (25 พ.ค. 65) นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกัน

 

โอกาสนี้ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันประสานงานและดูแลชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอีกด้วย โดยทางกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งงานราชพิธี หรืองานประเพณีต่างๆ พร้อมทั้งยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับช่วยเหลือในด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น แผ่นดินไหว หรือ น้ำท่วม

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
177

แบ่งปัน