เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.20 น. นายนรชิต สิงหเสนี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนายนรชิต สิงหเสนี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมาตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  5 -7 มิถุนายน 2565 และกล่าวว่า นอกเหนือจากภารกิจในการให้บริการหนังสือเดินทาง งานสัญชาติและนิติกรให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่มีความยินดีและพร้อมสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
129

แบ่งปัน