เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือในเรื่องการเตรียมจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในปี 2565 นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างนี้ต้องมีการจัดการประชุมทั้งในระดับคณะทำงาน คณะกรรมการ และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมกว่า 100 การประชุมตลอดทั้งปี ซึ่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Offials and Related Meetings หรือ SOM 3) โดยได้เลือกใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ติดตามประมาณ 1,500 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ

โดยในวันนี้ ได้นำคณะเดินทางมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่จัดการประชุม สถานที่พัก และการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยและการจราจร หน่วยแพทย์ประจำสถานที่ประชุม การอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม SOM3 และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย การจัด Showcase ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และจะได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับและอำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป

CR : ภาพ/ข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
174

แบ่งปัน