เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “วันโยคะสากล” ครั้งที่ 8

วันที่: 19 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 - 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ครั้งที่ 8 ในชื่อกิจกรรม “Yoga for Harmony and Peace” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

โดยองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันโยคะสากล” นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ ทางด้านการสร้างสมดุลให้กับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำจากสถาบันสอนโยคะ Spirit Yoga Studio มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน แสดงให้เห็นว่าโยคะยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
143

แบ่งปัน