เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์ ในงานวันชาติสหรัฐอเมริกา

วันที่: 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี (246 Anniversary of the Independence of the USA) เพื่อแสดงถึงมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี และในปีนี้มีกำหนดการจัดงานวันชาติสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งงานเลี้ยงอำลา นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ โดยมี นายเจมส์ เวย์แมน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายกฤษณะ ไจยตันยะ กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ นายอู๋ จี้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ อูอ่องจ่อลิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวังเชียงใหม่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด-เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานฯ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และราชอาณาจักรไทยเป็นพันธมิตรระหว่างสองชาติที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสรรค์ โดยส่งผลมหาศาลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของไทย ตั้งแต่เรื่องสาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และความมั่นคง และเนื่องในโอกาสการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ ครบรอบการก่อตั้ง 72 ปี ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ และในการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ จึงเป็นประจักษ์พยานถึงความแนบแน่นและความราบรื่นของสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาได้อย่างดี

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
4 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
135

แบ่งปัน