เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Syed Rashedul Hossen กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตบังกลาเทศ-ไทย ศักยภาพเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และนักเรียนชาวบังกลาเทศที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือฯ

     ในการนี้  ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม การบริการสุขภาพ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐบังกลาเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยบันทึกความร่วมมือเป็นหอการค้าคู่มิตรกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเมืองจิตตะกอง โดยที่ผ่านมาเคยมีเที่ยวบินตรงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่-จิตตะกอง ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้นได้มีการยกเลิกไป ซึ่งในวันนี้ ทั้งทางสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและจังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีการผลักดันให้เปิดเที่ยวบินตรงหลากหลายเมืองของบังกลาเทศและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวเชิง MICE รวมทั้งทางประเทศไทยยินดีอย่างมากและพร้อมสนับสนุนในด้านการแพทย์ เนื่องจากทางเรามีความพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากรการแพทย์และมีสมุนไพรที่ดี อีกทั้งหากโครงการที่เชื่อมโยงการค้าและการคมนาคมฝั่งตะวันตกกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC เป็นไปได้แล้วนั้น การคมนาคมทางบกระหว่างแต่ละประเทศจะช่วยให้มีการค้าขายที่สะดวกและง่ายมากขึ้น รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Fest ที่บังกลาเทศ การจับคู่ธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างบังกลาเทศ จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 นี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจัดงานสัมมนาทางวัฒนธรรมและศาสนาขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตบังกลาเทศ-ไทย อีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
95

แบ่งปัน