เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เพื่อขอบคุณ
ความร่วมมือในการจัดประชุมเอเปค

วันที่: 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

            วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานนะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค  พร้อมคณะ  ได้เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งของจังหวัดเชียงใหม่  ในการเป็นเจ้าบ้านจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565  รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในมิติอื่นๆ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ , นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force , นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือ และมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

          ในการนี้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ถึงผลประโยชน์ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจะสร้างผลดีแก่ประชาชนอย่างไรบ้าง  โดย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมเอเปคมาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง  โดยได้ร่วมมือกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่  เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประชุม  ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดประชุมขึ้นจนถึงปัจจุบันที่มีกิจกรรมในทุกๆ วัน ขณะที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค พร้อมขอให้นำไปขยายผลในทั้ง 25 อำเภอต่อไป

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
4 กุมภาพันธ์ 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
199

แบ่งปัน