เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดนิทรรศการ APEC 2022

วันที่: 26 สิงหาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

      วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  นายธานี  ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ APEC 2022 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนและปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุม  APEC 2022 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์  "ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วม ”  โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

          นายธานี  ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานการจัดประชุม เอเปค โดยมีหัวข้อหลักคือ Open Connect  Balance หรือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล   และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาที่โดดเด่นในหลายด้าน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาค อีกทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและวิสาหกิจระดับกลาง อีกทั้งเป็นโอกาสในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทย ต่อคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจที่เดินทางเข้าร่วมประชุมในระดับต่างๆ ตลอดทั้งปี

          ทั้งนี้การจัดนิทรรศการในวันนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ให้เข้าใจและเข้าถึงประเด็นต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์  “ ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วม” ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการประชุมเอเปค ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม โดยนิทรรศการ APEC 2022 ประกอบด้วย ข้อมูลความสำคัญของการประชุมเอเปค ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม และการจัดแสดง สินค้าที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
28 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
454

แบ่งปัน