เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มูลนิธิ Safer Road ประเมินผลการใช้กล้อง AI ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 18 เดือน พบ ลดผู้เสียชีวิตได้กว่า 100 ราย

วันที่: 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายไมเคิล วู้ดฟอร์ด (Mr.Micheal Woodford) ประธานกรรมการกองทุน
Safer Road Foundation พร้อมคณะ  ได้เข้าพบ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ กล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจ ภายใต้กองทุน Safer Road Foundation  โดยมูลนิธิ Safer Road ได้สนับสนุนงบประมาณให้บริษัท Insane Intelligent ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่มีความสามารถพัฒนา AI Software ได้สำเร็จสมบูรณ์ และเร่งรัดติดตั้งกล้อง CCTV เชื่อมต่อกับ AI Software สำหรับตรวจจับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 13 ชุด ใน 5 อำเภอที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี หางดง และแม่ริม  ซึ่งได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563  โดยผลการประเมินภายหลังใช้งานมา 18 เดือน พบว่า ประชาชนใน 5 อำเภอ มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 80 และมีอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่า 100 ราย

          โดย พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่  จะมีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  แม้จะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งด่านชุมชนและด่านบูรณาการแล้วก็ตาม  แต่ยังคงเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตอยู่  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยายนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย  ดังนั้น การใช้กล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย  จึงน่าจะเป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดในขณะนี้  โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เตรียมดำเนินมาตรการตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ ในต้นปี 2566 ที่จะถึงนี้  ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนลง ไม่ให้เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ในปี 2570  พร้อมเสนอขอให้มีการติดตั้งกล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย เพิ่มเติมใน 3 อำเภอเสี่ยง คือ  อำเภอฝาง จอมทอง และสันกำแพง  เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ขับขี่ และความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน

          ในการนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ นายวิทยา จันทร์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมรับฟังการรายงานผล พร้อมเปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีนโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยเริ่ม Kick off ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา  เนื่องจากเห็นว่ายังคงมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน เพราะ ไม่สวมหมวกนิรภัย  ดังนั้น โครงการกล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทุกงานของเครือข่าย  ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยซึ่งจะได้มีการนำต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ไปต่อยอดขยายผลแก่จังหวัดอื่นๆ ในครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
3 กุมภาพันธ์ 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
264

แบ่งปัน