เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เชียงใหม่จัดงานเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (Welcome Reception)

วันที่: 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่

            ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส (Welcome Reception) ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมงานดังกล่าว เนื่องในโอกาสที่มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Officials and Related Meeting หรือ SOM 3) ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานเลี้ยงรับรองฯ มีการจัดตั้งกาดหมั้ว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ มาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านจะนำผลผลิตทางการเกษตรและอาหารพื้นเมืองมาขาย เพื่อเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
466

แบ่งปัน