เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุล

จำนวนทั้งหมด : 20

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายอู เตน ติน

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562

โทรศัพท์ : 052-004211

โทรสาร : 052-004211

ที่ตั้ง : เลขที่ 9/4 ถ.มณีนพรัตน์ ซอย 3 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อีเมล :

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ชื่อ : เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

โทรศัพท์ : 053-107700 ,053-107748 ,053-252629,089-755-1171

โทรสาร : 053-252633

ที่ตั้ง : 387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

อีเมล :

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําเชียงใหม่

ชื่อ : นายเหริน ยี่เพิ่ง

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 27 กันยายน 2559

โทรศัพท์ : 053-280380

โทรสาร : 053-274614

ที่ตั้ง : 111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล :

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ชื่อ : นายคะซึโนริ คาวาดะ

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2560

โทรศัพท์ : 052012500

โทรสาร : 052012505

ที่ตั้ง : ห้อง 104 - 107 แอร์พอร์ต บิสเนส พาร์ค 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

อีเมล :

สถานกงสุลสาธารณรัญอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายศรีรีช เชน

ตำแหน่ง : กงสุลสาธารณรัญอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 6 ตุลาคม 2558

โทรศัพท์ : 053243066

โทรสาร : 053247879

ที่ตั้ง : 33/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล : cgi.chiangmai@yahoo.com

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายราชันย์ วีระพันธุ์

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 28 มิถุนายน 2547

โทรศัพท์ : 053005258

โทรสาร : 053240563

ที่ตั้ง : 161/65 เชียงใหม่บิสิเนส ซอย 5 โครงการบิสิเนสกรีนพลัส 3 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อีเมล : rachanchiangmai@hotmail.com

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : หม่อมหลวงปรียาพรรณ ศรีธวัช

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 13 กันยายน 2545

โทรศัพท์ : 053306358

โทรสาร : 053306357

ที่ตั้ง : 362/30 หมู่บ้านฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล : perucnx@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นพ.วิชิต ลีลามานิตย์

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2543

โทรศัพท์ : 053212925

โทรสาร : 053224832

ที่ตั้ง : 101/136 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล :

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายรอนัลด์ จอห์น เอลเลียตต์

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2559

โทรศัพท์ : 0918576996

โทรสาร : 053336958

ที่ตั้ง : 195/262 หมู่บ้านแสนสราญ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50930

อีเมล : australianconsulate.chiangmai@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นางสุพจี นิลอุบล

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 16 มีนาคม 2549

โทรศัพท์ : 053298632

โทรสาร : 053698634

ที่ตั้ง : 186/48 หมู่บ้านเชียงใหม่กรียวัลเลย์ หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอเเม่ริม จังกวัดเชียงใหม่ 50180

อีเมล : supajee99@yahoo.com

หน้า 1 ของ 2