เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับเส้นทาง R3A

วันที่: 15 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับเส้นทาง R3A เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เส้นทาง R3A (คุนม่านกงลู่หรือทางหลวงคุนหมิง – กรุงเทพฯ) ในฐานะเส้นทางเชื่อมโยงสำคัญระดับภูมิภาค ตลอดจนเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี ๒๕๕๘

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
371

แบ่งปัน