เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Glamour Shanghai, Meeting in Chiang Mai

วันที่: 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน “Glamour Shanghai, Meeting in Chiangmai” ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ โดยภายในงานมีการลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กับสำนักงานการท่องเที่ยวนครจี้หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมของมหานครเซี่ยงไฮ้

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 กรกฎาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
885

แบ่งปัน