เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยของมณฑลเสฉวน ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริฯ

วันที่: 24 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีและโท จากมหาวิทยาลัยของมณฑลเสฉวน(เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ การชลประทาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รวมถึงโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
399

แบ่งปัน