เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 10 พฤษภาคม 2562

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ  
วันนี้ (10 พ.ค.62) นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศ พร้อมคณะ เข้าพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือด้านต่างๆ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา สถานการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะได้ร่วมกันพัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างกัน และเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
22 กุมภาพันธ์ 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
183

แบ่งปัน