เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

วันที่: 19 มิถุนายน 2562 เวลา: 17:00 - น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 17.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานและความรู้ความเข้าใจภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะสอนทุกวันพุธและพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. - 8 ส.ค. 62 ระหว่างเวลา 17.00 - 18.30 น. รวม 30 ชั่วโมง

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
355

แบ่งปัน