เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา: 14:30 - น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Md. Nazmul Quaunine (นายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมคณะ จำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
25 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
267

แบ่งปัน