เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ

วันที่: 4 ธันวาคม 2562 เวลา: 15:30 - 17:00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองต่างๆ

วันนี้ (4 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองของต่างประเทศทั้ง 3 เมือง ได้แก่ รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย มณฑลไห่หนาน และเขตปกครองตนเองชาติไต สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ บุคลากร และงบประมาณ เพื่อรองรับการติดต่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามผลการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของ นายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางจังหวัดเชียงใหม่และมณฑลยูนนานมีความประสงค์ที่จะลงนามความร่วมมือ ทั้งในด้านการศึกษา การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งบันทึกความร่วมมือให้กับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
159

แบ่งปัน