เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะและหารืองานราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 17 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารืองานราชการในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

วันนี้ (17 ม.ค.63) ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายโจเชฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารืองานราชการต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ประเทศไอร์แลนด์ ถือเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานติดระดับต้นๆ ของโลก และนักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียนในประเทศไอร์แลนด์ก็มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และความสำเร็จทางการศึกษาของไอร์แลนด์ได้ โดยเฉพาะจากการที่มีการส่งเสริมการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี และภาคอุตสาหกรรมของไอร์แลนด์มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอด ขณะเดียวกันในด้านของการท่องเที่ยว ประเทศไอร์แลนด์กับจังหวัดเชียงใหม่ ต่างก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และทางไอร์แลนด์ก็คาดหวังที่จะมีนักลงทุนและนักธุรกิจชาวไทยไปลงทุนและทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ไอร์แลนด์มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงถึงสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องการ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
25 ตุลาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
608

แบ่งปัน