เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา: 15:00 - 16:00 น. ณ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (21ก.พ. 63) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฌัก ลาปูฌเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและขอทราบข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำภาคธุรกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทยในภาพรวม นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่อง
1. โครงการรถแทรมเชียงใหม่และบริษัทที่ปรึกษาฝรั่งเศส Egis
2. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3..การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด-19) และผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. การต่อสู้กับมลพิษทางอากาศและความเป็นไปได้ในการระดมความรู้ความชำนาญจากฝรั่งเศส
5. ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในด้านสาธารณสุข การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
12 มิถุนายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
651

แบ่งปัน