เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือปัญหาหมอกควันไฟป่าและสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 12 มกราคม 2564 เวลา: 13:30 - 14:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ (12 ม.ค. 64) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และหารือถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
25 พฤษภาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
808

แบ่งปัน