เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา: 16:00 - 17:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ (16 ก.พ. 64) ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางซีบิลล์ เดอ การ์ทิเย่ร์ ดีฟส์ (Ms. Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมด้วย นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน และขอรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมทั้งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เข้าร่วมหารือด้วย  โดยมีประเด็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึง  เทศกาลงานไม้ดอกไม้ประดับ ที่เป็นการผสมผสานความสวยงามของดอกไม้และวัฒนธรรม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ในปีนี้ไม่สามารถจัดงานดังกล่าวได้ ต่อมาทางเอกอัครราชทูตได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมที่นิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตเบลเยียมได้กล่าวเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมเปิดสถานกงสุลกิติมศักดิ์ ส่วนวันและเวลานั้นยังไม่ได้มีการแจ้งชัดเจน รวมถึงสอบถามถึงแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งว่า จะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
707

แบ่งปัน