เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสถาปนา
นายอัศวิน เตชะเจริญวีกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

วันที่: 3 ธันวาคม 2564 เวลา: 14:00 - 15:30 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัฐพล นราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสถาปนา นายอัศวิน เตชะเจริญวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เบอร์ลี่ ยุค เกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในงานเลี้ยงรับรองสถาปนาฯ ดังกล่าว เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
546

แบ่งปัน