เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4

วันที่: 1 ตุลาคม 2565 ณ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาขาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาขาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในนามพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า พร้อมอ่านคำกล่าวสดุดี  เพื่อเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565  โดยมี คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ

     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรีไทย ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอีกพระองค์หนึ่ง  พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง และประเพณีอันล้าสมัย  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ  ทรงใช้พระบรมราโชบายผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน  ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสว่า "อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงคิดหาดีในของเก่าและของใหม่"  นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ  ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาของปวงชนชาวไทย  ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการ อันเป็นพระราชดำริริเริ่มที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

อ้างอิง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

       

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
13 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
467

แบ่งปัน