เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตประจำสหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่: 11 ธันวาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำสหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งได้เดินทางมาในโครงการ Igor Butman and Friends' Concerts in Thailand เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยศิลปินแจ๊สระดับโลกและศิลปินแห่งชาติรัสเซีย นายอิกอร์ บุตแมน และคณะที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคม 2565 ใน 3 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต

   โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะด้วยบรรยากาศของกาดหมั้ว เพื่อให้สัมผัสกับความเป็นล้านนา และอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย ทั้งข้าวซอย แกงฮังเล ผัดไทยกุ้ง และไส้อั่ว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์และเชิงผจญภัยที่บริสุทธิ์สวยงาม แต่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีแบบวิถีดั้งเดิมอยู่ ประกอบกับบุคลิกของชาวเชียงใหม่มีความเอื้ออารี ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตรและอบอุ่น จึงเป็นเสน่ห์และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล Traveller Review Award 2022 จากเว็บไซต์ Booking.com และรางวัลเมืองเทศกาลโลก World Festival & Event City 2022 นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งที่พัก สนามบิน และสถานรักษาพยาบาล

 

*************************

เครดิต :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
23 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
540

แบ่งปัน