เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองมณฑลยูนนาน เดินหน้าสานสัมพันธ์เมืองมณฑลยูนนานกับเชียงใหม่

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ หารือด้านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง พร้อมจับมือจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม

วันนี้ (17 พ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายหลิว เสียวข่าย ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะ และสานต่อมิตรภาพระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแน่นแฟ้น โดยหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

นายหลิว เสียวข่าย ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองมณฑลยูนนาน กล่าวว่า มณฑลยูนนานกับประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความใกล้ชิดในเรื่องของเชื้อสาย และมีความผูกพันกันมานานหลายปี จะเห็นได้จากในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต่างฝ่ายต่างมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกัน โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ก็ได้เดินทางเยือนประเทศจีน และได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างอาเซียนร่วมกัน โดยในปี 2022 จีนได้ตั้งกรอบกลไกความร่วมมือระหว่างมณฑลยูนนานกับภาคเหนือของประเทศไทย พร้อมทั้งได้ยกระดับกลไกนี้ขึ้นมาเป็นความร่วมมือระหว่างยูนนานและไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในส่วนของด้านการท่องเที่ยว ต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่นเดียวกับยูนนานของจีน และทั้งสองฝ่ายก็มีการเกื้อกูลกันในด้านท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากเมืองคุนหมิง-เชียงใหม่ วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการบุกเบิกผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดก และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่วนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมก็ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนิทรรศการต่างๆ ก็ต้องขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งคณะไปร่วมงานนิทรรศการต่างๆ ในประเทศจีนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ด้าน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ และเมืองมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างชัดเจนและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกงสุลจีนมาตลอด และคนเชียงใหม่เองก็ไปเยือนมณฑลยูนนานอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ทำให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลยูนนานเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอบคุณกลไกความร่วมมือที่ทางยูนนานได้จัดทำขึ้น เพราะนั่นหมายถึงการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นอกจากการเดินทางโดยสายการบินต่างๆ แล้ว การเดินทางทางบกก็ยังเป็นเสน่ห์อีกทางหนึ่งของการเดินทางระหว่างสองประเทศ โดยในช่วงกลางปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสให้ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จากจีนถึง 2 คณะ และเชื่อว่าภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวระหว่างไทย จีน และเชียงใหม่ จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

ส่วนด้านการศึกษานั้น การใช้ภาษาถือเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพราะการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยในปีนี้ทั้งเชียงใหม่จะได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื้อเข้ามาสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนภาษาจีนให้มากขึ้น เมื่อรู้ภาษาแล้ว ก็จะทำให้สามารถสื่อสารกันได้และจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้น และเชื่อว่าการมาเยือนของคณะครั้งนี้ จะทำให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าต่อไปอย่างแน่นอน

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
10 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
282

แบ่งปัน