เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รององผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวน-นครฉงชิ่ง กับประเทศลุ่มน้ำโขง (2023 Sichuan-Chongqing Region & Mekong Countries Sub-National Cooperation Forum) 

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา: 00:00 - 00:00 น. ณ ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

            นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวน-นครฉงชิ่ง กับประเทศลุ่มน้ำโขง (2023 Sichuan-Chongqing Region & Mekong Countries Sub-National Cooperation Forum) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ร่วมกับประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
11 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
167

แบ่งปัน