เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกิจการพัฒนาสังคมสภาประชาชนแห่งชาติจีน เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

 วันนี้ (12 ธ.ค. 66) นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นายหยาง เจิ้นอู๋ คณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกิจการพัฒนาสังคมสภาประชาชนแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพบปะ และหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสังคมของประเทศไทย
.
นายหยาง เจิ้นอู๋ คณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกิจการพัฒนาสังคมสภาประชาชนแห่งชาติจีน กล่าวว่า ต้องขอบคุณที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีโอกาสเที่ยวชมและไปสัมผัสกับพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  ทำให้ได้รู้จักจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น  โดยเฉพาะทำให้รู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา และแม่น้ำลำคลอง  อีกทั้งประชาชนก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใส  ทำให้ได้รับรู้ถึงความเป็นพี่น้องระหว่างกัน  ซึ่งการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสังคมของประเทศไทย  ซึ่งพบว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและจีนลดน้อยลง  แต่เชื่อว่า หลังจากนี้การแลกเปลี่ยนของทั้ง 2 ประเทศจะฟื้นฟูขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  และจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองเป้าหมายที่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
.
ด้าน นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศจีน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน  มีชาวจีนที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะก่อนช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามามากเกือบ 1 ล้านคนต่อปี  ซึ่งปัจจุบันมีชาวจีนที่มีใบอนุญาตทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 630 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านการศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก  โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกว่า 40 แห่ง  ขณะที่ในภาคแรงงานก็จะมีสิทธิประกันสังคม เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นยามเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยเน้นไปที่มาตรา 33 , มาตรา 39 และ มาตรา 40

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
250

แบ่งปัน