เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบ้านประหยัดพลังงานบ้านผีเสื้อ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ผีเสื้อเฮ้าส์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (16 ก.พ. 67) ที่ผีเสื้อเฮ้าส์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบ้านประหยัดพลังงานบ้านผีเสื้อ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยโครงการบ้านผีเสื้อเป็นที่พักอาศัยที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยสามารถนำพลังงานกลับมาใช้หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
13 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
120

แบ่งปัน