เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ของ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของประเทศแคนาดาประจำราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นางสาวปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของประเทศแคนาดาประจำราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาส
มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นครั้งแรก ได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาซึ่งบัจจุปันมีการแรกเปลี่ยนมีเพียงในระดับสถาบันการศึกษาและในอนาคตอยากให้มีความร่วมมือในระดับเมืองต่อเมือง ด้านการท่องเที่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเชิญชวนนักเที่ยวชาวแคนาดา ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจุบันได้มีการเปิดเที่ยวบินตรง ระหว่าง กรุงเทพฯ และแวนคูเวอร์ โดยสายการบิน แอร์ แคนาดา สายการบินแห่งชาติของแคนาดา โดย นางสาวปิง กิดนิกร อทท.แคนาดา ประจำประเทศไทย ได้มีการสอบถามถึงการแก้ปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีการแก้ไขสถานการณ์และรับมืออย่างไร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้มีการให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงลดการเผาผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วและรณรงค์ให้ปลูกพืชยืนต้นแทน และมองว่าหากในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้องรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของเรา

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
19 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
281

แบ่งปัน