เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะเจ้าหน้าที่บริหารนครมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (29 มี.ค.67) ที่ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารนครมอสโก นำโดย Mr. Vyacheslav Manuylov รองหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการ ต่างประเทศกรุงมอสโก, Mr. Sergey Baratov หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนกเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรุงมอสโก, Ms. Anastasia Vinogradova หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนกเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรุงมอสโก และMr.Redouan Mebarek รองกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคารวะแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์และเชิงผจญภัยที่บริสุทธิ์สวยงาม แต่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีแบบวิถีดั้งเดิมอยู่ ประกอบกับบุคลิกของชาวเชียงใหม่มีความเอื้ออารี ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตรและอบอุ่น จึงเป็นเสน่ห์และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งที่พัก สนามบิน และสถานรักษาพยาบาล

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
13 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
49

แบ่งปัน